Share this photo on Twitter Share this photo on Facebook

و خدایی که در این نزدیکی ست

Posted by
RoYa (., Iran) on 3 July 2014 in Abstract & Conceptual.

پیش یک همسفر دو ساعته

توو اتوبوس در راه برگشت به خوونه

خسته و ناامید و دلشکست!‌ه از همه جا و همه کس

تنها خدا بود که جانشین تمام نداشتن ها شد

عکاس نیستم ولــــی عکاسی رو بسیار دوست می‌دارم :دی :-)
.....
هر وقت که ذوقی ُ شوقی ُ سوژه‌ای باشه ، عکس خواهم گرفت.

:-)